48 29 resultado(s):

(Q/3848/20) Sinal tráfico deficiente

(Q/3848/20) Sinal tráfico deficiente

(Q/3148/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao arquivo dun expediente de dependencia retrasado despois do falecemento da solicitante

(Q/3148/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao arquivo dun expediente de dependencia retrasado despois do falecemento da solicitante

(Q/489/20) Filtración nunha vivenda do IGVS tras obras de mellora de eficiencia enerxética

(Q/489/20) Filtración nunha vivenda do IGVS tras obras de mellora de eficiencia enerxética

Recomendación (Q/4487/19) dirixida á Consellería de Política Social debido a demora dunha praza nun centro de atención específica para persoas con dependencia

Recomendación (Q/4487/19) dirixida á Consellería de Política Social debido a demora dunha praza nun centro de atención específica para persoas con dependencia

Recomendación (Q/2248/19) dirixida á Consellería de Política Social referente á inadecuada valoración da discapacidade das persoas con diversidade funcional cognitiva

Recomendación (Q/2248/19) dirixida á Consellería de Política Social referente á inadecuada valoración da discapacidade das persoas con diversidade funcional cognitiva

Recomendación (Q/14811/17) ó Concello de Padrón

Recomendación dirixida ao Concello de Padrón para que con carácter de urxencia se adopten as medidas oportunas que permitan finalizar un expediente. que se tramita no concello dende o ano 2010.”

Recomendación (Q/948/18) dirixida ao Concello de Ferrol

Recomendación (Q/948/18) dirixida ao Concello de Ferrol, para dotar á persoa interesada, en situación de vulnerabilidade social e de exclusión, do servizo básico de auga no seu domicilio.

Recomendación (Q/63930/16 a Q/63937/16, Q/63999/16, Q/64000/16, Q/64002/16, Q/64003/16, Q/64090/16 e Q/64857/16) á Consellería de Sanidade

Utilización do idioma galego na sinalización interna e externa dos Centros Sanitarios, e na documentación escrita. Q/63930/16 e outras

Recomendación (Q/12848/16) a Deutsche Bank

Cesións de créditos litixiosos a sociedades xestoras de fondos. Q/12848/16

Recomendación (Q/14889/17) dirixida á Deputación Provincial da Coruña

Recomendación (Q/14889/17) dirixida á Deputación Provincial da Coruña para que corrixa a exclusión dunha persoa da súa convocatoria de prácticas becadas de arqueoloxía


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal