2 733 resultado(s):

(Q/7903/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontedeume para que realice as actuaciones administrativas que correspondan para a tramitación do expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontedeume para que realice as actuaciones administrativas que correspondan para a tramitación do expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

(Q/1295/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Oleiros para que resolva sobre a solicitude de acceso a un expediente de licenza

Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Oleiros   para que resolva sobre a solicitude de acceso a un expediente de licenza

(Q/4947/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilaboa para que comprobe a existencia da obriga de cesión dunha franxa de terreno que debe ser de dominio público non patrimonial e de constatarse, adopte as medidas administrativas para a sua efectividade

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilaboa para que comprobe a existencia da obriga de cesión dunha franxa de terreno que debe ser  de dominio público non patrimonial e de constatarse, adopte as medidas administrativas para a sua efectividade

(Q/4309/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Salceda de Caselas para que comprobe a execución dos seus expedientes de reposición da legalidade urbanística, procedendo en caso de ser necesario, á súa execución subsidiaria, para evitar os riscos para a seguridade das vivendas

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Salceda de Caselas para que comprobe a execución dos seus expedientes de reposición da legalidade urbanística, procedendo  en caso de ser necesario, á súa execución subsidiaria, para evitar os riscos para a seguridade das vivendas

(Q/23/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilalba para que proceda á comprobación da legalidade urbanística das obras denunciadas, iniciado se procede o correspondente expediente de reposición da legalidade urbanística

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilalba para que proceda á comprobación da legalidade urbanística das obras denunciadas, iniciado se procede o correspondente expediente de reposición da legalidade urbanística

(Q/4947/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilaboa para que comprobe a existencia da obriga de cesión dunha franxa de terreno que debe ser de dominio público non patrimonial e de constatarse, adopte as medidas administrativas para a sua efectividade

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilaboa para que comprobe a existencia da obriga de cesión dunha franxa de terreno que debe ser  de dominio público non patrimonial e de constatarse, adopte as medidas administrativas para a sua efectividade

(Q/4083/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Mazaricos para que actúe coa obrigada celeridade na tramitación dos seus procedementos, evitando que se produza a prescrición das posibles infraccións por non ter iniciados os correspondentes expedientes de reposición da legalidade urbanística ou a caducidade dos expedientes iniciados

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Mazaricos para que actúe coa obrigada celeridade  na tramitación dos seus procedementos, evitando que se produza a prescrición das posibles infraccións por non ter iniciados os correspondentes expedientes de reposición da legalidade urbanística ou a caducidade dos expedientes iniciados

(Q/4371/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Marín para que na tramitación dos expedientes de devolución de fianzas por outorgamento de licencias, se cumpran os prazos establecidos na normativa de procedemento administrativo

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Marín para que na tramitación dos expedientes de devolución de fianzas por outorgamento de licencias, se cumpran os prazos establecidos na normativa de procedemento administrativo

(Q/6074/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Lugo para que proceda a adoptar as medidas necesarias para o aseguramento dunhaa edificación, a fin de garantir a seguridade do inmoble, edificacións lindeiras e viandantes, procedendo á retirada de xeito urxente e inmediato todos os elementos soltos con risco de desprendemento.

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Lugo para que proceda a adoptar as medidas necesarias para o aseguramento dunhaa edificación, a fin de garantir a seguridade do inmoble, edificacións lindeiras e viandantes, procedendo á retirada de xeito urxente e inmediato todos os elementos soltos con risco de desprendemento.

(Q/5224/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Lugo para que impulse os procedementos de incoacción de expedientes de reposición da legalidade urbanística mediante a emisión dos correspondentes informes, procedendo, de ser necesario á incoacción de expediente de recuperación dos bens de dominio público

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Lugo para que impulse os procedementos de incoacción de expedientes de reposición da legalidade urbanística mediante a emisión dos correspondentes informes, procedendo, de ser necesario á incoacción de expediente de recuperación dos bens de dominio público


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal