2 498 resultado(s):

(Q/406/20) Desacordo coa atención sanitaria recibida e o sistema de notificación de desestimación de citas

(Q/406/20) Desacordo coa atención sanitaria recibida e o sistema de notificación de desestimación de citas

(Q/114/20) Demora na citación no servizo de cardioloxía e rehabilitación na área sanitaria de Lugo

(Q/114/20) Demora na citación no servizo de cardioloxía e rehabilitación na área sanitaria de Lugo

(Q/184/20) Falta de acordo sobre a área sanitaria á que lle corresponda a prestación

(Q/184/20) Falta de acordo sobre a área sanitaria á que lle corresponda a prestación

(Q/2025/20) Unificación dos protocolos de atención ao parto e nacemento en tódolos hospitais galegos, e garantía dos dereitos das embarazadas durante o estado de alarma polo COVID-19

(Q/2025/20) Unificación dos protocolos de atención ao parto e nacemento en tódolos hospitais galegos, e garantía dos dereitos das embarazadas durante o estado de alarma polo COVID-19

(Q/511/20) Silencio administrativo perante unha solicitude de inscrición dun tractor no Rexistro oficial de maquinaria agrícola

(Q/511/20) Silencio administrativo perante unha solicitude de inscrición dun tractor no Rexistro oficial de maquinaria agrícola

(Q/4/20) Recomendación dirixida ao Concello de Santiago de Compostela a fin de que realice os trámites necesarios, adecuados e proporcionados para que, de conformidade coa lexislación aplicable, se proceda á reposición da legalidade urbanística respecto das obras e usos prohibidos levados a cabo nuns terreos situados na cidade de Santiago de Compostela

(Q/4/20) Recomendación dirixida ao Concello de Santiago de Compostela a fin de que realice os trámites necesarios, adecuados e proporcionados para que, de conformidade coa lexislación aplicable, se proceda á reposición da legalidade urbanística respecto das obras e usos prohibidos levados a cabo nuns terreos situados na cidade de Santiago de Compostela

(Q/50/20) Verquidos da EDAR dos Tilos no río Santa Lucía

(Q/50/20) Verquidos da EDAR dos Tilos no río Santa Lucía

(Q/2121/20) Prórroga de presentación do Impuesto sobre Sucesions como consecuencia da declaracion do estado de alarma

(Q/2121/20) Prórroga de presentación do Impuesto sobre Sucesions como consecuencia da declaracion do estado de alarma

(Q/503/20) Devolucion de taxas ingresadas por duplicado

(Q/503/20) Devolucion de taxas ingresadas por duplicado

(Q/461/20) Retraso no cobro da prestación de dependencia do seu fillo

(Q/461/20) Retraso no cobro da prestación de dependencia do seu fillo


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal