Queixa 3980/18: O Concello de Monforte atende unha recomendación da valedora e reservará prazas de emprego para persoas con discapacidade nas súas próximas convocatorias laborais

11 Setembro, 2018 Casos resoltos

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2018. A admisión dunha recomendación da valedora do pobo polo Concello de Monforte permitirá ás persoas con diversidade funcional acceder a prazas públicas de emprego municipal. As próximas ofertas e convocatorias de emprego público que realice o consistorio atenderán á reserva legal de prazas en favor das persoas con discapacidade.

O Concello de Monforte vén de aceptar unha recomendación realizada pola valedoría do pobo para axustar a reserva de prazas de emprego público municipal á porcentaxe legalmente prevista para persoas con diversidade funcional. Na súa resposta á resolución da valedora, o concello comprometeuse en concreto a “adoptar as medidas que resultan das normas legais aplicables á selección de persoal”.

Dúas queixas chegadas á valedoría do pobo denunciaban que o consistorio non estaba a dar cumprimento á taxa de emprego público para persoas con diversidade funcional. A investigación concluíu coa recomendación agora aceptada, de axustar á porcentaxe legal de emprego as convocatorias e mesmo de incluír na reserva de postos a persoas con discapacidade intelectual.

As novas medidas contentan á valedora do pobo por se estar a avanzar na efectividade de promoción de emprego público a persoas con dificultades e garantir a súa inclusión no eido laboral.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal