A Adxunta

Quen é?

 

María Xosé Porteiro García é unha xornalista, escritora e feminista viguesa, licenciada en Publicidade, nada en Madrid, en 1952, e residente en Galicia desde 1966.
Xornalista: Desde mediados dos anos 70 traballou en prensa e radio (entre outros, El Pueblo Gallego, Radio Popular, Tiempo, El País, The Washington Post, Tribuna Feminista
ou La Voz de Galicia onde ten unha columna de opinión, “Habitación Propia”, desde 1993). De 1984 a 2017 foi funcionaria no Concello de Vigo onde foi Xefa de Prensa e
Relacións Públicas. De 1998 a 2001 foi Directora Xerente de “Información e comunicación local, SA” (INCOLSA). De 2009 a 2011 dirixiu o Museo del Ferrocarril de
Madrid e a Comunicación da “Fundación de los Ferrocarriles Españoles”. Escritora: Desde 1981 publicou varios libros que abranguen narrativa, biografía e ensaio:
Quen é quen no primeiro parlamento galego (Ensaio político. Ed. Xerais, 1981); Celso Emilio Ferreiro, compañeiro do vento e das estrelas (Biografía. Ed. Akal, 1981). Covardes
(Novela negra. Ed. Ir Indo, 2002); “Vine, vi y hablé. Las mujeres frente al discurso público” (Ensaio feminista. Ed. Auga, 2014); Sándalo (Novela histórica. Ed. Galaxia,
2019) e Buscando a Clara (Novela xuvenil. Ed. Elvira, 2019). Política: Co PSdeG, foi concelleira en Vigo entre 1987/91 e 2003/07 onde creou as
primeiras Concellería de igualdade e Casa de Acollida de Galicia en 1987 e 1989. Foi Parlamentaria galega entre 1989 e 1998; Deputada no Congreso español, e membro das
Asambleas Parlamentarias do Consello de Europa e da Unión Europea Occidental, entre 2004 e 2007; Foi a primeira Delegada de Galicia no Exterior, con sé en Bos Aires e
Montevideo, entre 2007 e 2009. Distincións: Recibiu a Encomenda ao Mérito Civil en 2009 “pola súa contribución á política exterior de España”, e o Premio Primeiro de Maio de CCOO ao Compromiso
Social e a Solidariedade, en 2019. É membro do Plenario do Consello da Cultura Galega desde 2014, na quenda de persoeiros, e Coordinadora Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (antes
Comisión de Igualdade) desde 2016. Desde o 7 de agosto de 2019 é Adxunta a Valeduría do Pobo. Compostela, 13 de agosto de 2019

A posibilidade de creación e organización dunha institución similar ao Defensor del Pueblo recóllese no Estatuto de Autonomía de Galicia, en concreto, no seu artigo 14. Esta posibilidade fíxose efectiva a través da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo.

O Valedor do Pobo é o alto comisionado do Parlamento de Galicia para a defensa dos dereitos e liberdades comprendidos no título I da Constitución e no Estatuto de Autonomía de Galicia. Con este fin e en xeral co obxecto de coñecer o pleno respecto á lei e o dereito, o Valedor do Pobo supervisará de oficio ou a instancia de parte (a través dunha queixa) a actividade da Administración da Comunidade Autónoma galega e dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así como a da Administración local naquelas materias que sexan competencia da nosa Comunidade.