64 14 resultado(s):

Suxestión (Q/5643/18) ao Concello de Marín

Suxestión (Q/5643/18) ao Concello de Marín para que resolva sobre o procedemento de explotación de servizos de tempada nas súas praias.

Suxestión (Q/64902/16) á Federación Galega de Municipios e Provincias

SUXESTIÓN sobre os controis previos en materia de videovixilancia. Q/64902/16

Recomendación (Q/63930/16 a Q/63937/16, Q/63999/16, Q/64000/16, Q/64002/16, Q/64003/16, Q/64090/16 e Q/64857/16) á Consellería de Sanidade

Utilización do idioma galego na sinalización interna e externa dos Centros Sanitarios, e na documentación escrita. Q/63930/16 e outras

Recomendación (Q/13364/16) ao Concello de Oleiros

Denegación de exención do IVTM a unha persoa con discapacidade por incapacidade laboral. Q/13364/16

Suxestión (Q/14641 ao 14646/17) á Consellería de Sanidade

Suxestión (Q/14641 ao 14646/17) á Consellería de Sanidade, para incorporar un mecanismo alternativo de atención telefónica, ante as dificultades que teñen as persoas maiores co sistema de locución automático.

Recomendación (Q/13364/16) dirixida ao Concello de Oleiros

Recomendación (Q/13364/16) dirixida ao Concello de Oleiros debido á denegación da exención do IVTM a unha persoa con incapacidade permanente total

Recomendación (Q/64009/16) dirixida á Universidade de Santiago de Compostela

Recomendación (Q/64009/16) dirixida á Universidade de Santiago de Compostela para que revise os seus  protocolos de prevención e resolución de procesos de acoso psicolóxico laboral

Suxestión (Q/640/16) ao Concello de Vilaboa

Suxestión (Q/640/16) ao Concello de Vilaboa para que tramite con caráter urxente un expediente de responsabilidade patrimonial.

Recomendación (Q/64895/16) ao Concello de Meaño

Recomendación (Q/64895/16) ao Concello de Meaño sobre a garantía do anonimato nun proceso selectivo.  

Recomendación (Q/16401/17) ao Concello de Padrón

Recomendación (Q/16401/17) ao Concello de Padrón, para que se proceda á modificación da actual RPT co fin de incluír tanto o persoal funcionario como o personal laboral.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal