48 37 resultado(s):

(Q/3948/20) Recordatorio de deberes legais ao Concello de Nigrán, sobre convocatoria publica nos procesos de selección de persoal

(Q/3948/20) Recordatorio de deberes legais ao Concello de Nigrán, sobre convocatoria publica nos procesos de selección de persoal

(Q/448/21) Devolución das taxas para a realización do exame teórico de patrón de iate por parte da DX de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar

(Q/448/21) Devolución das taxas para a realización do exame teórico de patrón de iate por parte da DX de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar

(Q/4843/20) Imposibilidade de presentación de documentación en formato dixital no Rexistro do Concello __ e fallos no Rexistro electrónico cando a documentación aportada excede dos modelos estandarizados

(Q/4843/20) Imposibilidade de presentación de documentación en formato dixital no Rexistro do Concello __ e fallos no Rexistro electrónico cando a documentación aportada excede dos modelos estandarizados

(Q/1248/21) Tratamento da violencia de xénero nun programa de entretemento realizado por unha contratada da CRTVG

(Q/1248/21) Tratamento da violencia de xénero nun programa de entretemento realizado por unha contratada da CRTVG

(Q/4486/20) Inactividade da ATRIGA nun expediente de devolución de ingresos indebidos

(Q/4486/20) Inactividade da ATRIGA nun expediente de devolución de ingresos indebidos

(Q/4850/20) Suxestión ao Concello de Pontevedra Pontevedra para que regule as actividades musicais-artísticas na vía pública

(Q/4850/20) Suxestión ao Concello de Pontevedra Pontevedra para que regule as actividades musicais-artísticas na vía pública

(Q/1248/21) Tratamento da violencia de xénero nun programa de entretemento realizado por unha contratada da CRTVG

(Q/1248/21) Tratamento da violencia de xénero nun programa de entretemento realizado por unha contratada da CRTVG

(Q/3348/20) Suxestión á Consellería de Sanidade referente ao procedemento de inscrición do documento de Instrucións Previas

(Q/3348/20) Suxestión á Consellería de Sanidade referente ao procedemento de inscrición do documento de Instrucións Previas

(Q/5048/20) Suxestión dirixida ao Concello de Pontevedra debido á esixencia de recollida en persoa da tarxeta de mobilidade reducida

(Q/5048/20) Suxestión dirixida ao Concello de Pontevedra debido á esixencia de recollida en persoa da tarxeta de mobilidade reducida

(Q/4816/20) Lista de espera para a realización de probas diagnósticas e consulta especializada

(Q/4816/20) Lista de espera para a realización de probas diagnósticas e consulta especializada


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal