211 6 resultado(s):

(Q/3211/20) Recomendación ao Concello da Coruña para que vixíe o uso da pista polideportiva e adopte as medidas correctoras pertinentes, determinando un horario a fin de minimizar a problemática de contaminación acústica causada á veciñanza e recordatorio de deberes legais para que conteste expresamente as solicitudes e peticións formuladas

(Q/3211/20) Recomendación ao Concello da Coruña para que vixíe o uso da pista polideportiva e adopte as medidas correctoras pertinentes, determinando un horario a fin de minimizar a problemática de contaminación acústica causada á veciñanza e recordatorio de deberes legais para que conteste expresamente as solicitudes e peticións formuladas

(Q/2112/20) Retorno dende o extranxeiro

(Q/2112/20) Retorno dende o extranxeiro

(Q/2110/20) DILIXENCIA DE ARQUIVO POR SOLUCIÓN POSITIVA

(Q/2110/20) DILIXENCIA DE ARQUIVO POR SOLUCIÓN POSITIVA

Recomendación (Q/2112/18) dirixida ao alcalde-presidente do Concello de Cervo (Lugo)

Recomendación (Q/2112/18) dirixida ao alcalde-presidente do Concello de Cervo (Lugo) para que dea resposta ás solicitudes dos veciños e aplique os recursos previstos na lexislación de transparencia.

Recomendación (Q/2111/18) dirixida ao Concello de Cervo

Recomendación (Q/2111/18) dirixida ao Concello de Cervo debido á montaxe unha carpa en San Cibrao para o entroido de 2018

Recomendación (Q/2116/18) dirixida á Consellería de Política Social

Recomendación (Q/2116/18) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso nunha valoración de discapacidade.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal