2 655 resultado(s):

(Q/3674/20) DEVOLUCION TAXAS OPOSICION

(Q/3674/20) DEVOLUCION TAXAS OPOSICION

(Q/284/20) RECOÑECEMENTO ANTIGUEDADE

(Q/284/20) RECOÑECEMENTO ANTIGUEDADE

(Q/3338/20) Recordatorio de deberes legais dirixido á Consellería do Medio Rural en relación coa superficie dunha finca de concentración parcelaria en Ramirás

(Q/3338/20) Recordatorio de deberes legais dirixido á Consellería do Medio Rural en relación coa superficie dunha finca de concentración parcelaria en Ramirás

(Q/452/20) Recordatorio de deberes legais remitido ao Concello das Pontes debido a falta de limpeza dunha finca

(Q/452/20) Recordatorio de deberes legais remitido ao Concello das Pontes debido a falta de limpeza dunha finca

(Q/25459/17) Recordatorio de deberes legais remitido ao Concello de Santiago de Compostela en relación coa instalación dunha antena de telefonía móbil nun edificio

(Q/25459/17) Recordatorio de deberes legais remitido ao Concello de Santiago de Compostela en relación coa instalación dunha antena de telefonía móbil nun edificio

(Q/4305/20) Incumprimento dunha resolución de recoñecemento do dereito á segunda opinión médica

(Q/4305/20) Incumprimento dunha resolución de recoñecemento do dereito á segunda opinión médica

(Q/219/21) Lista de espera para unha consulta cardiolóxica

(Q/219/21) Lista de espera para unha consulta cardiolóxica

(Q/5117/20) Falta de aplicación do principio de unidade de actuación letrada para vítimas de violencia de xénero polo Colexio de Avogados

(Q/5117/20) Falta de aplicación do principio de unidade de actuación letrada para vítimas de violencia de xénero polo Colexio de Avogados

(Q/3355/20) Dilación na tramitación dunha demanda de execución de sentenza do Xulgado do Social

(Q/3355/20) Dilación na tramitación dunha demanda de execución de sentenza do Xulgado do Social

(Q/2838/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Moaña para que resolva expresamente e notifique a decisión adoitada en relación a unha declaración de caducidade dunha licenza urbanística

(Q/2838/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Moaña para que resolva expresamente e notifique a decisión adoitada en relación a unha declaración de caducidade dunha licenza urbanística


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal