2 731 resultado(s):

(Q/9641/21) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de dependencia

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de dependencia

(Q/9457/21) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude debido ao retraso dunha valoración de dependenciaRecomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude debido ao retraso dunha valoración de dependencia

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude debido ao retraso dunha valoración de dependencia

(Q/9016/21) Recomendación dirixida ao Concello de Lourenzá referente a problemas de accesibilidade

Recomendación dirixida ao Concello de Lourenzá referente a problemas de accesibilidade

(Q/1562/22) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude debido ao retraso dun procedemento de dependencia

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude debido ao retraso dun procedemento de dependencia

(Q/1561/22) Recomedación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude debido ao retraso dun procedemento de dependencia

Recomedación dirixida á Consellería de Política Social e Xuventude debido ao retraso dun procedemento de dependencia

(Q/1519/22) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de discapacidade

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de discapacidade

(Q/1426/22 Q/1697/22) Recomendación dirixida á Consellería de Política debido a falta de audiencia na aprobación do PIA de atención á dependencia.

Recomendación dirixida á Consellería de Política debido a falta de audiencia na aprobación do PIA de atención á dependencia.

(Q/619/22) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso no recoñecemento da situación de dependencia.

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso no recoñecemento da situación de dependencia.

(Q/439/22) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido á falta de execución dun PIA de atención residencial.

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido á falta de execución dun PIA de atención residencial.

(Q/158/22) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido a retraso na atención á dependencia dun neno de 16 meses

Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido a retraso na atención á dependencia dun neno de 16 meses


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal