2 811 resultado(s):

(Q/3446/20) Reclamación contra a Xunta de Galicia en relación ao Parque Eólico As Salgueiras

(Q/3446/20) Reclamación contra a Xunta de Galicia en relación ao Parque Eólico As Salgueiras

(Q/3379/20) Solicitude de información sen resposta á Consellería de Industria

(Q/3379/20) Solicitude de información sen resposta á Consellería de Industria

(Q/3/21) Retraso na tramitación dunha reclamación polo IG de Consumo

(Q/3/21) Retraso na tramitación dunha reclamación polo IG de Consumo

(Q/5239/20) Supresión de servizos e horarios da liña de transporte entre Tomiño e Vigo

(Q/5239/20) Supresión de servizos e horarios da liña de transporte entre Tomiño e Vigo

(Q/4787/20) Falta de resposta do Concello de Vigo e da Agrupación de voluntarios de Protección Civil á Solicitude de certificado sobre servizos prestados

(Q/4787/20) Falta de resposta do Concello de Vigo e da Agrupación de voluntarios de Protección Civil á Solicitude de certificado sobre servizos prestados

(Q/4486/20) Inactividade da ATRIGA nun expediente de devolución de ingresos indebidos

(Q/4486/20) Inactividade da ATRIGA nun expediente de devolución de ingresos indebidos

(Q/1243/21) Incumprimento pola Deputación da Coruña das bases dun proceso selectivo sobre os criterios de valoración

(Q/1243/21) Incumprimento pola Deputación da Coruña das bases dun proceso selectivo sobre os criterios de valoración

(Q/257/21) Devolución de taxas pola exclusión de tres listas de vinculación temporal

(Q/257/21) Devolución de taxas pola exclusión de tres listas de vinculación temporal

(Q/6201/21) Denegación de información sobor do contido do primeiro exercicio do proceso selectivo para unha praza de policía local no Concello de Santa Comba

(Q/6201/21) Denegación de información sobor do contido do primeiro exercicio do proceso selectivo para unha praza de policía local no Concello de Santa Comba

(Q/198/21) Suxestión ao Concello de Marín para que valore a conveniencia de aprobar formalmente un protocolo ou plan material de intervención municipal do abordaxe das problemáticas das persoas afectadas polo “Síndrome de Diógenes ” e o “Síndrome de Noé“, no que se recolla a metodoloxía para a prevención e detección precoz dos casos, se determinen as áreas municipais responsables e as entidades ou administracións públicas implicadas así como os recursos públicos previstos e que, a efectos de lograr un efectivo análise da casuística, consideren a conveniencia de configurar un rexistro ou base de datos, no que se inclúan os casos diagnosticados, as intervencións realizadas e eventualmente efectúe un seguimento dos resultados obtidos a través dos recursos públicos proporcionados

(Q/198/21) Suxestión ao Concello de Marín para que valore a conveniencia de aprobar formalmente un protocolo ou plan material de intervención municipal do abordaxe das problemáticas das persoas afectadas polo “Síndrome de Diógenes ” e o “Síndrome de Noé“, no que se recolla a metodoloxía para a prevención e detección precoz dos casos, se determinen as áreas municipais responsables e as entidades ou administracións públicas implicadas así como os recursos públicos previstos e que, a efectos de lograr un efectivo análise da casuística, consideren a conveniencia de configurar un rexistro ou base de datos, no que se inclúan os casos diagnosticados, as intervencións realizadas e eventualmente efectúe un seguimento dos resultados obtidos a través dos recursos públicos proporcionados


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal