Imaxe corporativa

O Valedor do Pobo conta dende o ano 2008 cun manual propio de identidade corporativa, que fixa as pautas para utilizar os elementos básicos da identidade institucional, fixando normas para a utilización do logotipo e outros elementos propios da imaxe corporativa institucional.

Neste manual encóntranse detallados todos os elementos constitutivos da identidade visual do Valedor do Pobo e ten como obxectivo definir e normalizar a utilización e aplicación de todos eles.

Os elementos básicos desta identidade son o logotipo, as tipografías institucionais e a definición dos seus usos segundo o soporte necesario.

Este documento constitúe un manual de consulta ao servizo dos nosos colaboradores ao que se debe acudir para garantir o bo uso da nosa imaxe institucional.

Todas las reproducións que se fagan dos diferentes elementos do manual deben reproducir con fidelidade o orixinal e as súas s posibles versións. Se producirán sempre coa mellor calidade posible adaptada ao soporte elixido.

Antes de utilizar algún destes elementos, rogámoslles nolo fagan saber por medio do correo electrónico comunicacion@valedordopobo.gal