QUERO PRESENTAR UNHA QUEIXA

Simplemente completa o noso formulario electrónico

Ir >>

INVESTIGACIONS RESOLTAS POSITIVAMENTE

Accede o buscador

Ir >>

AS NOSAS RECOMENDACIÓNS

Así conclúen algunhas das nosas queixas

Ir >>

FALAMOS DE FEMINISMO

Accede á sección

Ir >>

FALAMOS DE FEMINISMO

Período 2019-2020

e-book >>

Período 2020-2021

e-book >>

SEGUNDA EDICIÓN PREMIOS VALEDORA DO POBO

Accede

Ir >>

CONCURSO DE MERITOS

Concurso de méritos para dúas prazas nesta administración

Ir >>

Invitación oferta ao Contrato menor de subministro para a adquisición de uniformidade para o persoal adscrito á institución do Valedor do Pobo

Ir >>

Oferta para a adscripción en comisión de servicios do posto de traballo de administrativo/a, secretaría da Valedora

Ir >>