A actividade do Valedor do Pobo en cifras

Nesta sección atopará información estatística relativa á institución do Valedor do Pobo. Por unha banda recóllense as cifras oficiais de actuacións reflectidas por anos e por outra a información relacionada co uso das redes sociais. Esta sección atópase en continua mellora polo que nos próximos meses iremos incorporando novos indicadores.

Estatísticas anuais completas

Estatística xeral que damos a coñecer en cada un dos nosos informes ordinarios no momento da súa presentación. Na parte inferior poden acceder aos capítulos estatísticos dos informes ordinarios dos últimos anos.