Segunda xuntanza ordinaria da Comisión da Transparencia presidida pola valedora

14 Xuño, 2016 Institución, Novas, Transparencia

A Comisión da Transparencia, presidida pola valedora do pobo, reuniuse hoxe, en sesión ordinaria, por segunda vez. Tras a sesión constitutiva do órgano, celebrada o pasado 10 de maio, a xuntanza de hoxe pemitiu, entre outras cuestións aprobar a acta da xuntanza precedente e informar, por primeira vez aos asistentes, sobre os expedientes chegados ao Valedor do Pobo en materia de transparencia. Un dos asuntos que tratou a Comisión garda relación coa necesidade de establecer mecanismos de coordinación co Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con competencias sobre entidades estatais, para tratar de dar respostas axeitadas ás reclamacións que a cidanía lle expón en relación coas administracións galegas. Neste caso, o órgano encargado de resolver as reclamacións sobre resolucións en materia de dereito de acceso á información pública é a Comisión da Transparencia galega.

Na xuntanza tamén se semeteu a aprobación tanto o borrador de regulamento interno que, unha vez publicado, permitirá organizar o funcionamento da mesma, así como os contidos definitivos do portal web propio da Comisión, que servirá como porta de entrada das reclamacións e/ou consultas da cidadanía.

A Comisión da transparencia está presidida pola valedora do pobo e polo seu adxunto na vicepresidencia. Conta con vogais en representación da Xunta de Galicia, o Consello de Contas, o Consello Consultivo e a Federación Galega de Municipios e Provincias.

A Comisión da Transparencia reúnese con caráter mensual, salvo que circunstancias excepcionais aconsellen convocatorias especiais nas dependencias do Valedor do Pobo.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal