Reunión da Valedora do Pobo coa a Adxunta e coa Directora do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos do Consello da Cultura Galega.

01 Agosto, 2022 actualidade, Novas, Novas

A Valedora do Pobo, Mª Dolores Fernández Galiño, reuniuse coa Adxunta, Maria Xosé Porteiro, e coa Directora do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos do Consello da Cultura Galega, Carme Adán, encontro no  que se abordaron asuntos relativos ao convenio asinado entre ambas institucións.

Desde a súa sinatura en 2020, téñense celebrado cinco actividades: sobre o pobo xitano (I e II), as mulleres rurais, a violencia institucional e sobre idadismo.

A prevista para setembro próximo versará sobre as Mulleres invisibilizadas pola medicina e terá lugar en Xinzo de Limia.

Ligazón

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal