Relación nominal da composición do Xurado avaliador da Segunda Edición dos Premios Valedora do Pobo.

21 Decembro, 2021 actualidade, Novas, Novas

De conformidade coa Base Quinta.2 da  Resolución de 15 de Abril de 2021 pola que se aproba a convocatoria da segunda edición dos premios Valedora do Pobo aos mellores TFG e TFM en materia de igualdade e dereitos das mulleres:

  • O Xurado da Segunda Edición dos Premios Valedora do Pobo queda composto polas seguintes persoas:

Presidenta: Dolores Fernández Galiño (valedora do pobo).

Vogais: Mª Xosé Porteiro (axunta Valedoría), Verónica Pérez- Outumuro Souto (asesora Valedoría), Mª del Mar Lorenzo Moledo (representante da USC designada polo Reitor), Cristina López Villar (representante da UDC, designada polo Reitor), Águeda Gómez Suárez (representante da UVIGO, designada polo Reitor);

Secretario, Fernando de Andrés Alonso (secretario xeral Valedoría).

 

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal