Preocupación da valedora do pobo polo transporte regular de viaxeiros no medio rural

22 Novembro, 2017 Institución, Novas

Milagros Otero recibiu nos últimos meses queixas de persoas usuarias dos servizos regulares afectadas pola ausencia de información ante a supresión ou modificación no servizo de transporte que utilizan principalmente para acudir ao posto de traballo ou a consultas médicas.


Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2017
. A valedora do pobo, Milagros Otero Parga, coñeceu que a Xunta de Galicia vai atender unha das demandas máis habituais dos  usuarios dos servizos de transporte regular de viaxeiros na nosa comunidade. A valedoría abriu este verán unha actuación de oficio tras escoitar as queixas de viaxeiros procedentes de contornas rurais acerca da falta de información cando se producen cambios ou incidentes nas liñas e os trastornos que estas situacións lles ocasionan. Precisamente o tema do transporte é un dos que marcou a axenda nas visitas que a valedora do pobo realizou nos últimos meses a diferentes concellos de Galicia.  As peticións de mellora repítense principalmente en concellos máis pequenos e cunha configuración máis rural. Neles, os usuarios refiren utilizar o transporte por estrada para acudir aos seus postos de traballo ou a servizos médicos non dispoñibles nos seus lugares de residencia.

Tras dirixirse á Consellería de Infraestruturas e Vivenda para pedir informe, este departamento da Xunta de Galicia comunicou á valedoría a posta en marcha de determinadas medidas que permitirán minimizar as molestias ocasionadas polas incidencias. A nova planificación dos servizos de transporte público entrou en vigor o pasado mes de agosto. Os contratistas das liñas teñen a obriga de editar e divulgar material de cartelería e folletos con información sobre horarios e paradas que deben poñer a dispor dos usuarios en estacións de autobuses e centros de ampla demanda como centros de saúde, concellos, colexios, mercados, centros sociais, etc. A Xunta tamén lles pide que informen das alteracións no servizo nos medios locais de comunicación de máxima difusión. A omisión de obrigas relacionadas coa calidade na prestación do servizo pode supor penalidades para o adxudicatario.

A institución do Valedor do Pobo é consciente da complexidade que supón adaptar o transporte á dobre necesidade de satisfacer a demanda recorrente ou diaria nas contornas urbanas, mantendo un transporte sustentable nas zonas rurais. Avanzar na mellora da calidade do servizo vén responder a unha inquedanza reflectida con frecuencia á valedora nos encontros de atención directa á cidadanía. A supresión de liñas ou servizos, os cambios nas rutas e conexións foron obxecto de queixas individuais ou colectivas nos últimos meses. Este verán formuláronse reclamacións concretas nas que os usuarios botaban en falla ter disposto de información concreta sobre cambios de rutas, liñas, conexións ou horarios con certa previsión.

Froito da súa preocupación, e coa información recibida, a valedora do pobo confía en que se mellore a atención outorgada ás persoas usuarias, o que se traducirá nunha maior calidade na prestación do servizo de transporte da cidadanía por estrada.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal