POIS FALEMOS DE FEMINISMO por Miguel A. Filgueira Bouza

20 Setembro, 2019 falamos de feminismo, Violencia de xénero

Inadecuado é, sen dúbida, que escriba con este encabezamiento.

Pois algo lin de Amparo Poch, daquelas Mulleres Libres, e sen dúbida tamén pioneiras, pero pouco máis.  Bo, algún número da revista Andaina, a que me deu a coñecer alguén que, un día, impresionoume pola súa claridade.

Inadecuado, por falta de coñecemento.

Pero teño presente o compromiso, non me importa pensar, por moito que me equivoque.

Feminismo.? Femi-nazis, femi-elegantes, femi-excluíntes, femi-radicais. Moito escoitamos. Non me gusta. Bo radicais si, sempre crin que había que ser radicais, intransixentes, desde logo coa intolerancia.

Feminismo.?

Liberdade, Igualdade, Fraternidade, dicía aquel berro xa antigo. Quizá non teña que ver, pero seica si.

Mesmo da fraternidade podo prescindir, chegaría seguramente co do imperativo categórico.

Liberdade.? Orzamento de todo, para que podamos falar. Aínda que non teñamos que dicir aquilo de liberdade para que, porque aínda que recoñecida sexa unha mera proclama. Liberdade si, pero implica dar a todos capacidade de opción, posibilidades. Ha de poder exercitarse. Entón, liberdade.

Igualdade, é onde quería chegar.

Implica proscribir a discriminación, por razón de sexo, raza, relixión, ideoloxía… Nunca vi engadido, escrito, iso si, segundo recordo, por razón de berce. E non estou a pensar agora, polo menos principalmente, na aristocracia. En absoluto.

Economía de mercado, creo que se segue dicindo, antes simplemente capitalismo. Pódese aderezar, pero… Beneficio, plusvalía. Maior plusvalía, mellor beneficio.

E os sectores máis desfavorecidos, máis discriminados precisamente, ben poden ser os que ofrezan maior plusvalía. Sinxelamente porque carecen de capacidade de opción. Por unha causa ou outra. Cronificación da desigualdade.

A muller por razón de sexo.? Está discriminada. Pode serlle recoñecida a igualdade de dereitos, pode acceder á educación, poden ser mesmo maioría aprobando por exemplo oposicións prestixiosas, pero estao. Que non algunha?, pero si como colectivo. Queda, seica, a función pública.

Hai anos unha muller propietaria dunha pequena empresa dicíame, nunca contratarei a unha muller. Plusvalía, beneficio. E maternidade. De verdade quérese fomentar?, pois creo que, por agora, constitúe só unha rémora para moitas cousas. Discriminación por razón de sexo. Que pairan máis, pero problema delas. Por agora.

Tamén oín con frecuencia, nestes últimos anos, o de romper o teito de cristal. Aspiración, xa o digo, que me parece lóxica, xusta. Seica debese ser innecesaria, por darse xa a condición, pero non.

Aínda que, roto o teito, por exemplo, co mesmo número de mulleres que homes nos Consellos das empresas do IBEX, con tanto máis, xa está?. Cambiarían por iso condiciónelas socio-económicas?. De verdade que non o creo. E penso que se trata diso, de que sexan distintas condiciónelas socio ( hai que cambiar moitas almas), económicas (que non teñen alma).

E vin demasiadas mulleres que viven só no soto, cos pés no barro, que unicamente aspiran a subir á planta baixa para respirar algo de aire. Mujeres que nunca mirarán ao teito, sinxelamente porque non poden.

Inxustiza, violencia.

Feminismo, igualdade.

E as Mulleres Libres, entón, non permitirán máis a violencia, ningunha.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal