O Valedor pide informes urxentes aos concellos de Ferrolterra afectados pola contaminación da auga corrente

17 Xullo, 2015 Medioambiente, Novas

O Valedor do Pobo abriu unha queixa de oficio ante a situación de non potabilidade que afecta á auga dos servizos municipais dos concellos de Ferrolterra. Con data de hoxe dirixiu escritos para pedir informe ás alcaldías de Ferrol, Fene, Ares, Mugardos e Narón, todos eles municipios onde se suspendeu o consumo da auga debido á presenza na mesma de produtos químicos nocivos para a saúde.

O alto comisionado parlamentario insta ás autoridades locais afectadas a que informen acerca da situación. En concreto quere coñecer as causas polas que a empresa concesionaria non detectou nin corrixiu a situación con anterioridade. A presenza de produtos químicos na auga propiciou unha prohibición expresa de consumo e utilización na fervenza para a preparación de alimentos, algo que preocupa ao Valedor do Pobo, ao estarse vendo afectado un servizo público necesario.

Preocupa tamén ao defensor dos galegos a desprovisión de auga embotellada nos comercios da zona, que permita cubrir a demanda da cidadanía, mentres non se dea unha solución e se melloren as condicións de salubridade no servizo. Neste sentido, insta aos responsables municipais que detallen as medidas provisionais que prevén activar para abastecer aos veciños afectados e valores a súa adecuación ante a gravidade da situación.

Por último, o Valedor do Pobo interpela aos concellos acerca do sistema co que pretenden compensar aos usuarios todos os trastornos ocasionados e que esixencias dirixirán á firma concesionaria para compensar os prexuízos derivados da situación.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal