O conselleiro de Facenda e Administración Pública nomea vogal do Comité de Ética da Xunta de Galicia a un funcionario ao servizo da Valedora do Pobo.

12 Abril, 2022 actualidade, Novas, Novas

O conselleiro de Facenda e Administración Pública nomeou, por Resolución do 28 de marzo de 2022 a Santiago González Serrano, vogal do Comité de Ética da Xunta de Galicia.

O Comité de Ética da Xunta de Galicia é un órgano independente previsto no Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia (aprobado o 10 de decembro de 2021), que ten como funcións as de reforzar e impulsar as previsións e supervisión do Código ético institucional e o asesoramento no cumprimento da política de integridade, e en especial no tratamento de denuncias por irregularidades.

Santiago González Serrano é licenciado en dereito e en ciencias políticas e da Administración, e é funcionario da Xunta de Galicia dende o ano 1993, e funcionario do Parlamento de Galicia, ocupando na actualidade o posto de Xefe do Servizo II na Institución do Valedor do Pobo, e o posto de secretario da Comisión da Transparencia de Galicia.

Dende esta Institución, desexamos ao Comité de Ética da Xunta de Galicia, o maior dos éxitos nas funcións que ten encomendadas

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2022.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal