Mullere embarazada e Covid-19.

25 Marzo, 2020 actualidade, Novas

Tras a publicación no espazo Falemos de feminismo do articulo: Perspectiva de Xero e  Covi-19, coñecemos que a incerteza que aínda hai sobre a transmisión do coronavirus, levou á  OMSa  emitir recomendacións sobre a situación das mulleres embarazadas e, ao Ministerio de Sanidade a publicar unha guía que achega as pautas para seguir: “manexo da muller embarazada e o recentemente nacido con  Covid-19”.

 

 

Enlace a recomendación do Goberno:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf

 

 

 

 

 

 

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal