Milagros Otero sobre o Informe Extraordinario de accesibilidade: “Con este informe quero urxir a necesidade de protexer os dereitos das persoas con discapacidade”

05 Xullo, 2018 Institución, Novas, Transparencia

A valedora do pobo, Milagros Otero Parga, compareceu hoxe perante a Comisión de Peticións do Parlamento de Galicia para continuar coa tramitación ante a Cámara do seu Informe Extraordinario “A accesibilidade en Galicia”. O documento de máis de 600 follas recolle as principais peticións que diferentes entidades que traballan coa discapacidade en Galicia realizan unha vez vencido o prazo legal para que os poderes públicos promovan a plena accesibilidade a instalacións, bens e servizos.

A valedora afirmou durante a súa intervención que “somos conscientes de que a pesar do ultimato legal xa producido, o certo é que na realidade cotiá persisten moitas barreiras que dificultan a igualdade dos cidadáns que presentan algunha discapacidade” e aseverou que “é moi habitual recibir queixas por falta de accesibilidade ou de adaptacións razoables á mesma”.

“Hoxe traio este informe extraordinario ante as súas señorías e súmome ao encargo que lles fai o pobo galego de que se arbitren dunha vez por todas os mecanismos necesarios para que sexa eficaz o cumprimento da normativa sobre accesibilidade”, especificou Milagros Otero.

Acceder á intervención íntegra da valedora: documento completo.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal