Medidas do Goberno en materia de violencia de xénero debido ao COVID-19.

23 Marzo, 2020 actualidade, Novas, Novas

 

O Ministerio de Igualdade impulsou un Plan de Continxencia contra a violencia de xénero debido á crise do  COVID-19 que, polo Real Decreto 463/2020, supuxo o confinamento domiciliario da sociedade española.

Así, o plan de continxencia inclúe declarar servizo esencial, conforme ao art. 2a de a Lei 8/2011, do 28 de abril, todos os servizos de asistencia integral ás vítimas de violencia contra as mulleres. Isto comportará que os operadores dos servizos esenciais deberán garantir o normal funcionamento dos dispositivos de información 24 h; a resposta de emerxencia e acollida ás vítimas en situación de risco, incluídas as mulleres que precisan abandonar o domicilio para garantir a súa protección; o normal funcionamento dos centros de emerxencia, acollida, pisos tutelados, e aloxamentos seguros para vítimas de explotación sexual e trata; e a asistencia psicolóxica, xurídica e social ás vítimas de maneira non presencial (telefónica ou por outras canles).

As mulleres en situación de illamento domiciliario, sexa por indicación das autoridades sanitarias, ou por aplicación da limitación de circulación e acceso a espazos públicos conforme ao Real Decreto, poden ver dificultado ou imposibilitado o acceso aos medios habituais de comunicación e denuncia de situacións de violencia de xénero.

Neste sentido, articularanse as medidas necesarias para garantir o adecuado funcionamento dos servizos destinados á protección das vítimas de violencia de xénero, así como a adaptación das modalidades de prestación dos mesmos ás circunstancias excepcionais ás que se ve sometida a cidadanía durante estes días.

Medidas

Activarase un novo recurso de emerxencia para as mulleres en situación de violencia de xénero mediante unha mensaxe de alerta por mensaxería instantánea con xeolocalización que recibirán as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. Tamén estará dispoñible nos próximos días un Chat-sistema de mensaxería instantánea de contención e asistencia psicolóxica en situación de permanencia en domicilios que xestionará a Administración Central.

Igualdade distribuirá unha nova guía de actuación e recursos dispoñibles para mulleres que sufran violencia de xénero durante esta situación de emerxencia que obriga ao confinamento da sociedade española.

Poñerase en marcha unha campaña de comunicación institucional de presentación do Plan de continxencia. Os seus obxectivos fundamentais serán a concienciación contra a violencia de xénero, a alerta de situacións de violencia dentro dos fogares e a concienciación polo bo trato durante o período de confinamento.

Comunidades Autónomas

A Delegación contra a Violencia de Xénero requiriu ás comunidades autónomas que informen sobre cales son os recursos nos seus respectivos ámbitos territoriais, telefónicos e  on- line, para a actualización de recursos contra a violencia de xénero, tanto presenciais como non presenciais, dispoñibles na situación actual para o seu inmediato traslado á empresa que presta o servizo do 016, que realizará o servizo na modalidade de teletraballo, coa dobre finalidade de non derivar a vítimas a servizos  inoperativos e establecer un plan con recursos suficientes para protexer ás mulleres durante a crise sanitaria.

Así, para intensificar a coordinación coas Comunidades Autónomas valorarase a posibilidade de convocar proximamente a Comisión Técnica da Conferencia Sectorial de Igualdade a través de videoconferencia.

As medidas propostas han de compatibilizarse co mantemento e reforzo da atención a outras violencia como as sexuais e para vítimas de trata con fins de explotación sexual: aloxamentos temporais e atención urxente.

 

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal