Investigacións resoltas positivamente

09 Xaneiro, 2020

 

Neste apartado aparecen publicadas as resolucións polas que se conclúen aqueles expedientes que  durante a súa investigación se teñen resolto gracias á intervención da Valedora do Pobo  e á colaboración da Administración afectada. Xa que logo, nestes casos no foi necesario finalizar o expediente cunha resolución á Administración.

 

Investigacións resoltas positivamente
Area
Tipo
Mes
Ano

Coñece o número de queixa?

Últimas investigacións resoltas positivamente:

 

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal