Estratexia para a Igualdade de Xénero da Comisión Europea durante o quinquenio 2020-2025:  INTERSECCIONALIDADE como  principio transversal ( cros- cutting- principle).

09 Marzo, 2020 actualidade, Muller, Novas

Estratexia para a Igualdade de Xénero da Comisión Europea durante o quinquenio 2020-2025:   INTERSECCIONALIDADE como  principio transversal ( cros- cutting- principle). Así , en materia de igualdade, ábrese o camiño para que, nas políticas públicas, véxanse reflectidas as necesidades de TODAS as mulleres. No espazo FALEMOS DE FEMINISMO publicamos hoxe o artigo “sobre feminismo,  interseccionalidade e cultura  político-xurídica por  Maggy  Barrère  Unzueta.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal