Primeiras actuacións do Valedor do Pobo tras a recente visita a O Barco de Valdeorras

26 Decembro, 2016 Institución, Novas

Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2016. A institución do Valedor do Pobo iniciou  tramitación das primeiras queixas que os veciños de O Barco de Valdeorras lle achegaron no pasado 20 de decembro con motivo do encontro celebrado na casa do concello ourensán.

Con data do pasado 22 de decembro, a valedora do pobo, Milagros Otero Parga, dirixiu unha carta aos reponsables de ADIF Galicia para interesarse polas condicións de accesibilidade da estación de ferrocarril da localidade. Colectivos de persoas con mobilidade reducida achegaron á valedora do pobo as serias dificultades coas que se atopan neste recinto e que, en ocasións, lles obriga a empregar o transporte público desde localidades próximas como Monforte ou Ponferrada ante a imposibilidade de superar as barreiras arquitectónicas existentes. Segundo informes elaborados pola Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), a estación de O Barco carece de requisitos mínimos de accesibilidade para persoas con mobilidade reducida, discapacidade auditiva, visual ou intelectual. Unha das principais demandas dos veciños de O Barco pasa pola disposición dunha rampla elevadora que lles permita a entrada no tren.

Outra das peticións de os barquenses no encontro celebrado hai unha semana referiuse á construcción dun pavillón deportivo no centro escolar Julio Gurriarán, o máis antiguo da localidade. O centro carece de recinto deportivo e as clases de Educación Física teñen lugar no salón de actos, nunha aula reducida de usos múltiples ou nun pavillón municipal ao que se ten que desprazar o alumnado. A comunidade educativa considera necesaria unha instalación deste tipo no centro para garantir a seguridade e promover a actividade física entre os escolares. O Valedor do Pobo xa rexistrou esta queixa e iniciará de inmediato as actuacións correspondentes.

A valedora do pobo tamén tomou nota de outras problemáticas que lle achegaron as personas na xuntanza de Valdeorras tales como a situación de familias vítimas de pobreza enerxética, dificultades para os pensionistas retornados ou talas indiscriminadas de árbores. Todas elas están a ser obxecto de estudo técnico para acometer as actuacións que se consideren oportunas.

 

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal