O Valedor promove o curso “Transparencia, goberno aberto e administración pública” que afianza o compromiso da institución co principio de transparencia como base dunha mellor calidade democrática

03 Novembro, 2014 Institución, Transparencia

Esta actividade vai destinada aos empregados das Administracións públicas de Galicia, ao persoal ao servizo da Administración institucional e a interesados en xeral.

Datas: 13 e 14 de novembro
Horario: día 13 mañá e tarde, día 14 mañá
Lugar: Escola Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela
Inscrición: en http://egap.xunta.es/matricula ata o 12 de novembro ás 12 horas
Descarga de programa íntegro
:https://www.valedordopobo.gal?o=downloads&i=593&t=document

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2014. O Valedor do Pobo organiza os próximos 13 e 14 de novembro na sede da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) en Santiago o curso Transparencia, goberno aberto e administración pública co obxecto de avanzar na análise da normativa que compromete ás administracións públicas a abrirse á cidadanía, a respetar o seu dereito á información e a ser máis transparentes. O titular da institución, José Julio Fernández Rodríguez, considera necesaria esta profunda reflexión xa que, asevera “non é  posible unha auténtica democracia sen uns altos niveis de transparencia”.

Durante dúas sesións, os días 13 e 14 de novembro, expertos galegos, de outras comunidades e representantes da Unión Europea someterán a repaso os novos compromisos que deben asumir os poderes públicos nos próximos meses en canto a bo goberno. A inauguración (o día 13 ás 10 horas) contará coa presenza do Valedor do Pobo, así como dos titulares do Consello de Contas e Consello Consultivo, o que evidencia o firme compromiso das altas institucións de control autonómicas co desenvolvemento do principio de transparencia en Galicia.

Elemento indispensable
“Trátase dunha decidida aposta pola calidade democrática”, afirma o Valedor, José Julio Fernández, quen engade que a transparencia no sector público converteuse nun “elemento indispensable” para a calidade democrática, de aí que sexa preciso someter a repaso o dereito de acceso á información pública por parte da cidadanía, o necesario uso das tecnoloxías neste proceso e as vías de control da aplicación da normativa de transparencia. “A transparencia esixe unha actitude xeral de apertura das entidades públicas á cidadanía, coherencia e calidade das normas e actos públicos para que, entre outras cousas, poidan ser entendidos e aplicados”, matiza o defensor.

As xornadas contarán con relatores procedentes das diferentes administracións, do ámbito académico, do Ombudsman europeo e de institucións galegas. Ademais celebrarase unha mesa redonda coordinada polo periodista galego Xabier Fortes, na que se debatirá acerca do acceso por parte dos cidadáns e medios de comunicación á información pública.

FICHA TÉCNICA

O Valedor do Pobo e a Escola Galega de Administración Pública celebrarán os días 13 e 14 de novembro un curso monográfico que terá como finalidade o estudo e análise da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e a súa implementación nas Administracións públicas.

Esta actividade vai destinada aos empregados das Administracións públicas de Galicia, ao persoal ao servizo da Administración institucional e a interesados en xeral.

Neste curso falarase de quen debe controlar a transparencia, do acceso aos documentos administrativos, da simplificación das institucións políticas e administrativas ou do presente e futuro da transparencia, entre outros temas.

Datas: 13 e 14 de novembro
Horario: día 13 mañá e tarde, día 14 mañá
Lugar: Escola Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela
Inscrición: en http://egap.xunta.es/matricula ata o 12 de novembro ás 12 horas
Máis información: https://www.valedordopobo.gal y  http://egap.xunta.es/fichaxornada/index/8063

Descarga de programa íntegro:https://www.valedordopobo.gal?o=downloads&i=593&t=document

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal