Discurso da Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, no Acto de entrega dos PREMIOS “VALEDORA DO POBO”. Primeira edición.

05 Abril, 2021 actualidade, Novas, Novas

O que non se nomea non existe para o coñecemento humano.

Desde o principio da nosa civilización houbo violencia de xénero, houbo acoso sexual e houbo discriminación das mulleres. Mais estes fenómenos non existían para o coñecemento humano, non se visibilizaban como negativos, non se nomeaban. O que daquela estaba nomeado era a submisión das mulleres aos pais e aos maridos.

Categorías como discriminación por razón de xénero, principio de transversalidade, discriminación indirecta, conciliación e corresponsabilidade, ou discriminación múltiple e interseccional, eran, ata hai pouco,  descoñecidas, mais agora xa teñen nome e están nas nosas leis.

Pero para que se identifiquen cun nome propio as discriminacións e as causas da desigualdade, para que se constrúan medidas para combater a discriminación e a violencia de xénero, para que todo iso sexa posible, é necesario o estudo e a investigación.

A razón de ser dos Premios Valedora do Pobo para traballos de Fin de Grado e para traballos de Fin de Máster é fomentar o estudo e a investigación para abrir novos espazos ao coñecemento humano que permitan identificar e nomear as situacións de desigualdade e construír medidas para erradicalas como paso necesario para  avanzar na loita pola igualdade.

Este ano, o primeiro en que se conceden estes premios, tivemos a satisfacción de comprobar -pola cantidade e calidade de todos os traballos presentados- que se están sentando as bases para novos avances, precisamente, onde está o berce do coñecemento humano por excelencia: nas universidades. Momento idóneo este para agradecer o compromiso para con estes premios das tres universidades galegas.

Boa proba da calidade de todos os traballos participantes son os magníficos traballos que quedaron finalistas:  o Fin de Grado de Sabela Pérez Martín, titulado «Unha realidade silenciada. Violencia machista institucional», e o Fin de Máster de Noelia Álvarez Estévez, titulado «Análise da representación das mulleres nos libros de FOL (formación e orientación laboral) a través da revisión bibliográfica».

E, por suposto, parabéns as dúas  gañadores do premio:

Amara García Adán, polo traballo Fin de Grado titulado «Inxustiza epistémica e argumentación xurídica. Especial atención nos casos de violación».

E Ángela Fernández Dasilva, polo traballo Fin de Máster titulado «As políticas de igualdade de xénero na universidade. O caso de Galicia».

Xa remato felicitando de novo as dúas gañadoras, as finalistas, e a todos quen se presentaron ao premio. Teño de seguro que con esta implicación das universidades, con estas liñas investigadoras, se chantan as bases para nomear o que non se coñece, expandir os límites do coñecemento humano e construírmos novos avances na loita pola igualdade.

Pazo de Fonseca. 30 de marzo de 2021.

 

 

 

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal