Declaración institucional no Día internacional da eliminación da violencia contra a muller

24 Novembro, 2018 Dereitos, Institución, Menores, Muller, Novas, Violencia de xénero

A muller debe ser considerada unha parte esencial da sociedade en igualdade co home. A  cosificación da muller é un grave atentado contra a súa dignidade que debe ser evitado porque  denigra á sociedade no seu conxunto.

O Día internacional da eliminación da violencia contra a muller é unha data óptima para lembrar á sociedade o compromiso e apoio decidido da institución do  Valedor  do  Pobo coas mulleres vítimas de violencia de xénero e cos menores, vítimas moitas veces menos visibles desa violencia, cuxo desenvolvemento persoal vese truncado polas agresións presenciadas ou recibidas.

Unha sociedade xusta non pode pechar os ollos ante esta situación. Por iso, neste día tan sinalado como  valedora  do  pobo quero expresar o meu firme compromiso na protección das mulleres e menores vítimas de violencia de xénero, das persoas máis vulnerables, aquelas cuxos dereitos ven menoscabados, cuxa dignidade debe ser defendida e protexida.

Unha vez máis, alzamos a voz, para darlla ás persoas que a teñen  inaudible porque elas deben estar presentes no noso traballo como vítimas inocentes dun mal trato que  denigra a quen o infrinxe e a quen o consente.

Milagros Otero Parga

Valedora do Pobo

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal