Convocatoria 3º Premios Valedora do pobo

21 Setembro, 2022

 

Por favor non cubran os Anexos con datos persoais

DOG: Resolución Convocatoria Premios 2022 DOG gal

Tense detectado un erro na “RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2022 pola que se aproba a convocatoria da terceira edición dos premios Valedora do Pobo aos mellores traballos fin de grao (TFG) e traballos fin de máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres”, publicada no DOG do día 21 de setembro de 2022.

Na páxina 49233, apartado 4. Lugar e prazo de presentación, onde di (rexistro@valedor-dopobo.gal), debe dicir (rexistro@valedordopobo.gal).

Membros do Xurado: Membros do Xurado

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal