CONCURSO MÉRITOS

11 Xaneiro, 2022

Relación provisional:

PDF

Resolución Comisión avaliación:

Resolución de nomeamento Comisión avaliacion

Relacion Definitiva de Admitidos-Excluidos:

Relacion Definitiva de Admitidos-Excluidos

Nota sobre o procedemento de concurso de méritos para cubrir dúas prazas de persoal funcionario na institución do Valedor do Pobo:

Nota Concurso

Resolucion Publicacion Provisional Puntuacions:

Resolucion Publicacion Provisional Puntuacions

A data de publicación para o inicio do computo do prazo establecido na resolución da comisión de avaliación de 09/02/2022 para formular alegacións é: 10/02/2022

Publicación das puntuacións definitivas do concurso de méritos:

Publicacion Puntuación Definitivas

Solicitude documentación acreditativa:

Solicitude documentación acreditativa

Actas das reunións da comisión de avaliación de méritos:

Acta 1 (10-01-22)

Acta 2 (19-01-22)

Acta 3 (08-02-22)

Acta 4 (22-02-22)

Acta 5 (03-03-22)

Acta 6 (09-03-22)

Acta 7 (15-03-22)

Acta 8 (23-03-22)

Acta 9 (25-03-22)

Acta 10 (31-03-22)

Acta 11 (07-04-22)

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal