Comparecencia da Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, ante o Pleno do Parlamento de Galicia, para dar conta dos seu Informe Ordinario 2020.

13 Xullo, 2021 actualidade, Novas, Novas

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal