Andrés Vázquez García, alumno do Grao en Dereito, premiado polo Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela ao mellor expediente de prácticas na institución da Valedora do Pobo.

10 Novembro, 2021 actualidade, Novas, Novas

O equipo da oficina da Valedora do Pobo súmase aos parabéns recibidos por Andrés Vázquez García, alumno do Grao en Dereito, por teren obtido o premio do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela ao mellor expediente de prácticas. Andrés realizou nesta institución as súas prácticas externas extracurriculares nos pasados meses de xuño e xullo. Agradecémoslle a súa confianza por elixir a oficina da Valedora do Pobo como o lugar de traballo para poñerse en contacto coa actividade profesional e a súa diaria aportación na procura do cumprimento polas Administracións públicas do seu obxectivo de servizo aos cidadáns e na defensa dos dereitos individuais e colectivos consagrados na Constitución e no Estatuto de Autonomía de Galicia.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal