A Valedoría promove un estudio monográfico sobre a atención sociosanitaria da enfermidade mental en Galicia

17 Xullo, 2018 Dereitos, Institución, Novas

Iniciáronse os contactos con entidades do terceiro sector que trasladaron as súas inquedanzas en relación coas prestacións sanitarias e sociais para persoas con enfermidade mental.

Santiago de Compostela,16 de xullo de 2018. A institución do Valedor do Pobo iniciou os contactos para elaborar un estudio monográfico sobre a atención sociosanitaria á enfermidade mental na nosa comunidade. A valedora iniciou a pasada semana as entrevistas con entidades do terceiro sector que traballan neste eido para coñecer as necesidades de enfermos, familias e traballadores. Tamén quere implicar ás consellerías de Sanidade e Política Social para obter información sobre os recursos destinados ás persoas con enfermidade mental.

Para a valedoría resulta imprescindible abordar unha análise ampla e transversal sobre a situación actual da atención á saúde mental en Galicia. A tramitación de diferentes queixas descubriu algunhas das carencias en canto a recursos materiais e humanos destinados a atender a estas persoas. A recente publicación do Informe do Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo sobre o Hospital Psiquiátrico de Conxo veu reforzar a necesidade de investigar polo miúdo as necesidades do colectivo.

Como primeiro paso, a valedora do pobo mantivo un encontro co presidente e o director de FEAFES Galicia (Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia). A perspectiva e valoración que fan as entidades das necesidades dos enfermos, dos familiares e das persoas que traballan con estas persoas resulta fundamental para a valedoría para a realización da análise global.

Esta mesma semana a institución dirixiuse ás administracións competentes para implicalas no proxecto. En concreto solicitou a colaboración das consellerías de Sanidade e Política Social, coa idea de obter información sobre os recursos destinados ás persoas con enfermidade mental “ante as inquedanzas que se nos están a trasladar con motivo das prestacións, tanto sanitarias como sociais, para atender a pacientes con enfermidade mental, e do informe do MNP”.

A investigación culminará nun documento que permitirá extraer conclusións firmes, documentadas e suficientemente motivadas sobre a atención sociosanitaria das persoas con enfermidade mental na nosa comunidade.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal