A valedora invita ás administracións galegas a fixar canles de colaboración que permitan unha tramitación máis áxil das queixas

06 Xullo, 2016 Institución, Novas

A valedora do pobo, Milagros Otero Parga,  completará o próximo martes, 12 de xullo a tramitación do seu Informe Ordinario 2015, coa súa comparecencia ante o pleno do Parlamento de Galicia. Na súa intervención, que abrirá a sesión, a valedora incidirá na necesidade de reforzar a vía de colaboración xa aberta con diferentes entidades públicas co fin de  contribuír a ter a “mellor administración posible” e facer que as políticas públicas galegas poñan por diante ás persoas.

“Queremos que administración galega poña por diante as persoas, que administre en todo caso pensando nelas”, explicou a valedora o pasado 4 de xullo en sede parlamentaria con motivo da exposición dos resultados do informe ordinario ante a Comisión de Peticións, e engadiu que “isto é así porque a madurez democrática non se amosa unicamente nos datos, aflora tamén cando aos cidadáns se lles explican as medidas e se lles fai participar nas decisións que lles afectan”.

Axilizar a resolución das queixas e facer do Valedor do Pobo unha institución máis sensible, máis aberta e máis próxima á cidadanía son varios dos propósitos de Milagros Otero, 10 meses despois de ocupar a titularidade da oficina. Nesta liña, nos últimos meses reforzouse a coordinación con diferentes administracións obtendo actuacións máis áxiles na resposta a situacións de especial urxencia. Así sucedeu coas consellerías de Sanidade e Vivenda nas que se apreciou nesta nova etapa un cambio de rumbo: “son especialmente sensibles ás miñas peticións e as priorizacións imprescindibles das demandas”, manifestou Otero. Tamén cos concellos que visitou a valedora do pobo desde a súa toma de posesión melloráronse as respostas e a atención á cidadanía que presenta as súas queixas ante a valedoría. É o caso de Ourense, A Coruña, Ferrol e Pontevedra coas que se estableceron canles directas de coordinación para mellorar os prazos de resposta ás queixas presentadas.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal