A valedora explicou no Parlamento de Galicia o procedemento administrativo anulado por unha sentenza: “Cumprimos de forma escrupulosa os requisitos da praza”

05 Xullo, 2018 Institución, Novas, Transparencia

A valedora do pobo compareceu hoxe ante a Comisión de Peticións do Parlamento de Galicia para explicar o procedemento administrativo anulado o pasado luns, acatando unha recente sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,  de nomeamento dunha funcionaria de libre designación que ocupou o posto da Xefatura de Servizo de Administración e Persoal.

Acceda á intervención completa da valedora.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal