A Valedora do Pobo inicia investigación de oficio como consecuencia de ter coñecemento a través dos medios da falta de suspensión dun xuicio a unha Letrada durante a baixa de maternidade

05 Marzo, 2020 actualidade, Novas

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal