A Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, preside a Comisión de Transparencia por videoconferencia.

29 Abril, 2020 actualidade, Novas, Novas

Esta comisión enmárcase na Lei galega de Transparencia e Bo Goberno, que ten como obxectivo fundamental facilitar á cidadanía unha maior cantidade de información da que dispoñía e da que establece a lexislación estatal.

O encontro estivo presidido pola Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño,

Esta comisión enmárcase na Lei galega de Transparencia e Bo Goberno, que ten como obxectivo fundamental facilitar á cidadanía unha maior cantidade de información da que dispoñía e da que establece a lexislación estatal.

O encontro estivo presidido pola Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, acompañada dos demaís integrantes de dita Comisión, que son a adxunta a Valedora, María Xosé Porteiro, Santiago González Serrano, Secretario da Comisión de Transparencia e os representantes do Consello Consultivo de Galicia, do Consello de Contas, e da Federación Galega de Municipios e Provincias.

As reclamacións contra resolucións expresas o presuntas en materia de información manteñen os números do ano pasado nas mesmas datas.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal