A Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, inicia unha queixa de oficio polo acto  “Maruxaina”.

30 Marzo, 2021 actualidade, Novas, Novas

 

 

A raíz das noticia publicadas en varios medios de comunicación, A Valedora do Pobo, dentro das súas facultades, iniciou queixa de oficio polo acontecido no acto denominado “Maruxaina”.

 

Solicitou informe ao Alcalde de Cervo. Entre outro extremos, require información sobre:  Dotación de Espazos hixiénicos para a protección da saúde e a seguridade da cidadanía e protocolo ou medidas tomadas en relación co devandito espazo público para garantir que as mulleres e nenas que acudisen ou acudan ao meso, accedan e poidan utilizalo de maneira segura.

 

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal