A Valedora do Pobo actúa ante a problemática que afectaba á veciñanza do edificio A Patiña no Concello de Cambre e a entidade xestora dos arrendamentos das vivendas corrixe as deficiencias xeradas

15 Xuño, 2020 actualidade, Novas, Novas

O Alcalde de Cambre o día 12  de maio solicitou a intervención da Valedora do Pobo expoñendo a problemática que afectaba á veciñanza do edificio A Patiña, xa que a pesar de que tanto as persoas afectadas como a propia Alcaldía se dirixiran a entidade Haya Real Estate, xestora dos contratos de arrendamentos, o problema non se solucionaba.

As persoas arrendatarias do edificio sito na Patiña, parroquia de Cela, Cambre, levaban dende o 15 de abril sen ascensores en funcionamento e tampouco se realizaban as tarefas de limpeza propias dos elementos comúns do inmoble. A entidade Haya Real Estate non ofrecía resposta algunha á preocupación que por esta situación lle trasladaron tanto as persoas afectadas como a Alcaldía. A situación se agravaba ao coñecer que moitas das persoas residentes no inmoble tiñan a súa mobilidade reducida.

 

Ante a natureza da problemática, de inmediato se iniciou investigación informal e se efectuaron cantas xestións foron precisas a fin de que a entidade xestora dos contratos de arrendamentos Haya Real Estate, colaborara coa institución e corrixira a situación que estaba a ocasionar importante afectación á veciñanza, nomeadamente no actual estado de alarma motivado pola pandemia do COVID-19.

 

Certo número das persoas residentes no edificio tiñan problemáticas de mobilidade, o que engadido ás súas idades avanzadas e a situación de confinamento, lles carrexaba notables prexuízos ao imposibilitarlle poder saír das súas vivendas.

 

 

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal