A valedora abre unha queixa de oficio sobre a imposibilidade de acceder aos manuais das autoescolas en lingua galega

17 Maio, 2017 Institución, Novas

Milagros Otero Parga preocúpase por unha das demandas realizadas polos participantes na recente convocatoria do programa “Correlingua” na defensa do galego. Os máis novos indicaban nos seus manifestos que non é posible estudar os manuais de conducir en idioma galego.   

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2017. A valedora do pobo, Milagros Otero Parga, acubillou unha das demandas escoitadas nos manifestos lidos polos escolares que participaron na última edición das marchas Correlingua en prol do idioma, e abriu unha queixa de oficio para coñecer se as autoescolas están a garantir a formación dos novos condutores na nosa lingua.

Milagros Otero dirixiu unha carta á Federación Galega de Autoescolas na que demanda a súa colaboración para coñecer se efectivamente é imposible na actualidade acceder aos manuais de formación de novos condutores en galego. Se é así, a valedora do pobo tamén quere saber que medidas ten previsto implantar a federación para o achegamento destes textos tamén en galego ás academias que forman a novos condutores.

Con motivo da apertura da investigación de oficio, a valedora do pobo tamén dirixe un escrito á Secretaría Xeral de Política Lingüística. Solicítaselle que informe sobre os datos que teña ao respecto desta carencia e sobre as accións emprendidas ou que pretende levar a cabo para a plena incorporación da lingua galega á formación de condutores noveis, garantindo deste xeito os seus dereitos lingüísticos.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal