A Valedora do Pobo e a USC renovan o convenio de colaboración para que os estudantes de Dereito realicen as prácticas externas na Valedoría.

12 Xaneiro, 2021 actualidade, Novas, Novas

A Valedora do Pobo vén de acordar a renovación do convenio de colaboración educativa coa Universidade de Santiago de Compostela para a realización na institución das prácticas académicas externas do alumnado da Facultade de Dereito ou doutros centros universitarios que así o soliciten.

Un obxectivo básico da institución da Valedora do Pobo é colaborar na tarefa de complementar a formación teórica das titulacións mediante as prácticas do alumnado, de xeito que lles permita coñecer a realidade do traballo de protección dos dereitos humanos, como alta comisionada do Parlamento, para supervisar a actuación das administracións públicas galegas. Neste sentido, todo o equipo da Valedora do Pobo está comprometido na necesaria colaboración cos proxectos formativos do alumnado para asegurar a relación directa das competencias a adquirir na realización das súas prácticas externas curriculares cos estudos cursados.

 

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal