Documentos en formato aberto

Poñemos ao seu dispor o noso catálogo de datos abertos (OpenData). O mesmo ofrécelle a información en bruto de todos os informes publicados na nosa sede electrónico que poden ser reutilizados para os fins que as persoas ou organismos estimen oportunos.

Informes ordinarios

Documento Período Formato
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2017 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2016 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2015 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2014 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2013 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2012 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2011 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2010 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2009 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2008 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2007 TXT  XML

Informes extraordinarios e monografías

Informe extraordinario Data Formato
A situación das persoas LGTBI en Galicia. 2015 TXT  XML
Os dereitos das persoas con discapacidade intelectual en Galicia 2014 TXT  XML
Adolescentes e Internet en Galicia 2011 TXT  XML
As persoas sen fogar en Galicia 2010 TXT  XML
Menores vulnerables, desprotección e responsabilidade penal 2007 TXT  XML
Seguridade viaria en Galicia 2006 TXT  XML
Situación da poboación xitana en Galicia 2005 TXT  XML
Discriminación, marxinación e exclusión social en Galicia 1998 TXT  XML
Contaminación acústica en Galicia 1996 TXT  XML
Ser vello en Galicia 1994 TXT  XML