Posts in Vivenda e desafiuzamentos

(Q/5974/19) Inactividade do Concello de Ferrol nas necesarias actuacións de reparación nun edificio da súa propiedade

Outubro 19th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/5974/19) Inactividade do Concello de Ferrol nas necesarias actuacións de reparación nun edificio da súa propiedade

(Q/489/20) Filtración nunha vivenda do IGVS tras obras de mellora de eficiencia enerxética

Outubro 19th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/489/20) Filtración nunha vivenda do IGVS tras obras de mellora de eficiencia enerxética

(Q/3325/20) Insalubridade da súa vivenda por unha praga de cucarachas dos pisos inferiores e inactividade do Concello de Ribadavia

Outubro 9th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/3325/20) Insalubridade da súa vivenda por unha praga de cucarachas dos pisos inferiores e inactividade do Concello de Ribadavia

(Q/587/20) Retraso na licencia VPA provisional por parte do IGVS nas vivendas do parque ofimático da Coruña

Xullo 16th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/587/20) Retraso na licencia VPA provisional por parte do IGVS nas vivendas do parque ofimático da Coruña

(Q/1719/20) Declaración de ruína dun inmoble que afecta á vivenda da súa propiedade

Xuño 26th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/1719/20) Declaración de ruína dun inmoble que afecta á vivenda da súa propiedade

Recomendación (Q/4377/19) á conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, -IGVS-

Novembro 21st, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

Recomendación (Q/4377/19) á conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, -IGVS-, para que se teña por cumprido o requisito previsto polo artigo 3. 3 e) da orde do 22 de xuño de 2018 e continúe a tramitación da axuda ao alugamento de vivenda do Plan estatal 2018-2021 solicitada

Recomendación (Q/596/16) ao Concello de Vigo

Marzo 7th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

Adhesión ao Programa de Vivendas Baleiras da Xunta de Galicia. Q/596/16

Recomendación (Q/343/16) á Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Marzo 7th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

Funcionamento do Rexistro Electrónico (REXEL) e tramitación do Programa de Fomento do Alugueiro. Q/343/16

Recomendación (Q/14474/17) ao Concello de A Coruña

Febreiro 28th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

Recomendación (Q/14474/17) ao Concello de A Coruña para que formalice a adhesión ao Programa de Vivendas Baleiras da Xunta de Galicia.

Recomendación (Q/83/17) ao Concello de Ferrol

Febreiro 28th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

Recomendación (Q/83/17) ao Concello de Ferrol para que formalice a adhesión ao Programa de Vivendas Baleiras da Xunta de Galicia.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal