Posts in … Todas as áreas

(Q/6012/19) Tramitación de baixa do padrón municipal do Concello de Vigo

Xaneiro 18th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/6012/19) Tramitación de baixa do padrón municipal do Concello de Vigo

(Q/4598/20) Falta de resolución dun procedemento de reintegro de gastos

Xaneiro 18th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4598/20) Falta de resolución dun procedemento de reintegro de gastos

(Q/4350/20) Retraso na realización dun TAC e dunha colonoscopia

Xaneiro 18th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4350/20) Retraso na realización dun TAC e dunha colonoscopia

(Q/4838/20) Retraso nunha cirurxía vascular

Xaneiro 18th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4838/20) Retraso nunha cirurxía vascular

(Q/4773/20) Lista de espera para unha consulta de atención especializada

Xaneiro 18th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4773/20) Lista de espera para unha consulta de atención especializada

(Q/4665/20) Atención sanitaria dispensada en relación con unha escordadura de nocello

Xaneiro 18th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4665/20) Atención sanitaria dispensada en relación con unha escordadura de nocello

(Q/4661/20) Retraso nunha proba urodinámica para resolver unha secuela dunha cirurxía urolóxica

Xaneiro 18th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4661/20) Retraso nunha proba urodinámica para resolver unha secuela dunha cirurxía urolóxica

(Q/4659/20) Desatención do persoal encargado de informar sobre a vacina da gripe nun centro de saúde

Xaneiro 18th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4659/20) Desatención do persoal encargado de informar sobre a vacina da gripe nun centro de saúde

(Q/4341/20) Lista de espera para revisión oftalmolóxica dunha persoa con grave perda de visión

Xaneiro 18th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4341/20) Lista de espera para revisión oftalmolóxica dunha persoa con grave perda de visión

(Q/4338/20) Retraso nunha cita para a realización de probas complementarias

Xaneiro 18th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4338/20) Retraso nunha cita para a realización de probas complementarias


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal