Posts in Servizos sociais

(Q/5048/20) Suxestión dirixida ao Concello de Pontevedra debido á esixencia de recollida en persoa da tarxeta de mobilidade reducida

Abril 27th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/5048/20) Suxestión dirixida ao Concello de Pontevedra debido á esixencia de recollida en persoa da tarxeta de mobilidade reducida

(Q/4959 y 4977/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso en atencións á dependencia

Abril 27th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4959 y 4977/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso en atencións á dependencia

(Q/4235/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso nunha valoración de dependencia

Abril 20th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4235/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso nunha valoración de dependencia

(Q/4235/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso nunha valoración de dependencia

Abril 13th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4235/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso nunha valoración de dependencia

(Q/4800/20) Sobre falta dunha notificación adecuada

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4800/20) Sobre falta dunha notificación adecuada

(Q/4594/20) Sobre demora na resolución de recoñecemento do grao de dependencia

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4594/20) Sobre demora na resolución de recoñecemento do grao de dependencia

(Q/4570/20) Sobre retraso da atención á dependencia

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4570/20) Sobre retraso da atención á dependencia

(Q/4568/20) Sobre retraso dun procedemento de dependencia

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4568/20) Sobre retraso dun procedemento de dependencia

(Q/4541/20) Sobre cambio de coidador dun menor con dependencia

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4541/20) Sobre cambio de coidador dun menor con dependencia

(Q/4311/20) Sobre falta de resolución dun PIA

Abril 6th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4311/20) Sobre falta de resolución dun PIA


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal