Posts in Seguridade cidadá e protección civil

(Q/2112/20) Retorno dende o extranxeiro

Novembro 10th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

(Q/2112/20) Retorno dende o extranxeiro

(Q/4058/20) Uso indebido dun vado

Outubro 21st, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

(Q/4058/20) Uso indebido dun vado

(Q/5877/19) Revogación sanción de tráfico por notificación incorrecta

Xullo 23rd, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

(Q/5877/19) Revogación sanción de tráfico por notificación incorrecta

(Q/77/20) Obras de resparación no paseo marítimo de Moaña

Abril 1st, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

(Q/77/20) Obras de resparación no paseo marítimo de Moaña

Recomendación (Q/63720/16) ao Concello de Pontevedra

Febreiro 28th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

Recomendación (Q/63720/16) ao Concello de Pontevedra relativa a un expediente sancionador de tráfico e á  mellora da sinalización urbana.

Recomendación (Q/14523/17) dirixida á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vigo para que se convoque a Asemblea Xeral contemplada no artigo 13.a) do Regulamento da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Febreiro 28th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

Recomendación (Q/14523/17) dirixida á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vigo para que se convoque a Asemblea Xeral contemplada no artigo 13.a) do Regulamento da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Recomendación (Q/63786/16) ao Concello de Monforte de Lemos

Febreiro 21st, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

Recomendación (Q/63786/16) ao Concello de Monforte de Lemos sobre a sinalización dunna zona continua a un vado

Recomendación (Q/13533/16) ao Concello de Santiago de Compostela

Febreiro 21st, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

Recomendación (Q/13533/16) ao Concello de Santiago de Compostela sobre a tramitación dun expediente sancionador de tráfico.

Recomendación (Q/24113/17) dirixida ao Concello de Moaña

Febreiro 21st, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

Recomendación (Q/24113/17)  dirixida ao Concello de Moaña para que se clarifique a sinalización da zona reservada para carga e descarga

Recomendación (Q/5666/18) dirixida á Consellería de Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Febreiro 21st, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

Recomendación (Q/5666/18)  dirixida á Consellería de Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para que poña en marcha os procedementos para dotar dun Plan de Autoprotección, debidamente rexistrado, a tódolos centros docentes obrigados.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal