Posts in Sanidade

(Q/6762/21) Falta de aplicación dos protocolos establecidos para mulleres portadoras do dispositivo de control da natalidade Essure

Xuño 23rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/6762/21) Falta de aplicación dos protocolos establecidos para mulleres portadoras do dispositivo de control da natalidade Essure

(Q/1215/21) Priorización de la vacunación frente al virus SARS-CoV-2 en las patologías con riesgo de desarrollar las formas más graves de la enfermedad

Xuño 15th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/1215/21) Priorización de la vacunación frente al virus SARS-CoV-2 en las patologías con riesgo de desarrollar las formas más graves de la enfermedad

(Q/686/21) Falta de resposta do Sergas a unha reclamación

Maio 20th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/686/21) Falta de resposta do Sergas a unha reclamación

(Q/354/21) Retraso nunha cita de atención especializada

Maio 20th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/354/21) Retraso nunha cita de atención especializada

(Q/318/21) Retraso nunha consulta de atención especializada

Maio 20th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/318/21) Retraso nunha consulta de atención especializada

(Q/234/21) Retraso nunha consulta de atención especializada

Maio 20th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/234/21) Retraso nunha consulta de atención especializada

(Q/467/20) Suxestión á Consellería de Sanidade referente á posíbel vulneración do dereito á intimidade no servizo de urxencias do

Maio 19th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/467/20) Suxestión á Consellería de Sanidade referente á posíbel vulneración do dereito á intimidade no servizo de urxencias do

(Q/3348/20) Suxestión á Consellería de Sanidade referente ao procedemento de inscrición do documento de Instrucións Previas

Maio 19th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/3348/20) Suxestión á Consellería de Sanidade referente ao procedemento de inscrición do documento de Instrucións Previas

(Q/4375/20) Desacordo coa atención sanitaria recibida por unha persoa no servizo de rehabilitación

Maio 19th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4375/20) Desacordo coa atención sanitaria recibida por unha persoa no servizo de rehabilitación

(Q/925/21) Falta de vacinación de dúas persoas usuarias dunha residencia de maiores

Maio 19th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/925/21) Falta de vacinación de dúas persoas usuarias dunha residencia de maiores


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal