Posts in Sanidade

(Q/714/21) Lista de espera para unha consulta de atención especializada

Abril 16th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/714/21) Lista de espera para unha consulta de atención especializada

(Q/4118/20) Lista de espera cirúrxica respecto das necesidades especiais dun caso de obesidade

Abril 16th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4118/20) Lista de espera cirúrxica respecto das necesidades especiais dun caso de obesidade

(Q/4816/20) Lista de espera para a realización de probas diagnósticas e consulta especializada

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4816/20) Lista de espera para a realización de probas diagnósticas e consulta especializada

(Q/4816/20) Lista de espera para a realización de probas diagnósticas e consulta especializada

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4816/20) Lista de espera para a realización de probas diagnósticas e consulta especializada

(Q/4837/20) Elección da técnica cirúrxica entre tódalas opcións dispoñíbeis

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4837/20) Elección da técnica cirúrxica entre tódalas opcións dispoñíbeis

(Q/273/20) Dereito a recibir información eficaz en relación ao seu proceso asistencial

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/273/20) Dereito a recibir información eficaz en relación ao seu proceso asistencial

(Q/4305/20) Incumprimento dunha resolución de recoñecemento do dereito á segunda opinión médica

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4305/20) Incumprimento dunha resolución de recoñecemento do dereito á segunda opinión médica

(Q/219/21) Lista de espera para unha consulta cardiolóxica

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/219/21) Lista de espera para unha consulta cardiolóxica

(Q/4450/20) Retraso dun ano nunha cirurxía de xeonllo

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4450/20) Retraso dun ano nunha cirurxía de xeonllo

(Q/4132/20) Retraso nunha cita no Servizo de Oftalmoloxía

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4132/20) Retraso nunha cita no Servizo de Oftalmoloxía


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal