Posts in Sanidade

(Q/6071/21) Desacordo co reintegro de gastos por asistencia sanitaria con medios alleos por parte do Sergas

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Desacordo co reintegro de gastos por asistencia sanitaria con medios alleos por parte do Sergas

(Q/4404/20) Triaxe en urxencias pediátricas que non cubre as 24 horas

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Triaxe en urxencias pediátricas que non cubre as 24 horas

(Q/3879/20) Solicitude da copia íntegra da súa historia clínica

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Solicitude da copia íntegra da súa historia clínica

(Q/1077/21) Lista de espera cirúrxica

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Lista de espera cirúrxica

(Q/6856/21,Q/6859/21,Q/6866/21,Q/6871/21,Q/6879/21) Escaseza de persoal facultativo nun centro de saúde

Abril 28th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/6856/21,Q/6859/21,Q/6866/21,Q/6871/21,Q/6879/21) Escaseza de persoal facultativo nun centro de saúde

(Q/1301/21) Situación laboral dos facultativos de Ateción Primaria da área sanitaria de Vigo

Abril 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/1301/21) Situación laboral dos facultativos de Ateción Primaria da área sanitaria de Vigo

(Q/7123/21) Suxestión dirixida á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade no sentido de informar dun xeito eficaz ás persoas usuarias de transporte público e avaliar o mantemento da liña de primeira hora da mañá Santiago-Coruña pola AP9 en tempada de verán

Abril 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/7123/21) Suxestión dirixida á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade no sentido de informar dun xeito eficaz ás persoas usuarias de transporte público e avaliar o mantemento da liña de primeira hora da mañá Santiago-Coruña pola AP9 en tempada de verán

(Q/7121/21) Suxestións á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade na liña informar correctamente ás persoas usuarias do transporte público de Galicia dos cambios nos horarios e rutas así como avaliar o mantemento no verán da ruta por autopista Santiago-Coruña de primeira hora

Abril 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/7121/21) Suxestións á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade na liña informar correctamente ás persoas usuarias do transporte público de Galicia dos cambios nos horarios e rutas así como avaliar o mantemento no verán da ruta por autopista Santiago-Coruña de primeira hora

(Q/6931/21) Suxestión dirixida ao Concello de Marín no sentido de asegurarse que a información que se transmite á cidadanía cumpre os requisitos de claridade, concisión e precisión

Abril 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/6931/21) Suxestión dirixida ao Concello de Marín no sentido de asegurarse que a información que se transmite á cidadanía cumpre os requisitos de claridade, concisión e precisión

(Q/6899/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ourense debido á obriga de respostar en tempo e prazo aos escritos presentados diante desa institución

Abril 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/6899/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ourense debido á obriga de respostar en tempo e prazo aos escritos presentados diante desa institución


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal