Posts in Garantía dos dereitos dixitais

(Q/3720/20) Deficiente señal de Telefonía e TV nunha aldea de Mondoñedo

Xuño 25th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

(Q/3720/20) Deficiente señal de Telefonía e TV nunha aldea de Mondoñedo

(Q/416/21) Esixencia de realización presencial do trámite de cambio de enderezo no padrón de habitantes de Santiago de Compostela, malia solicitude presentada no Rexistro electrónico

Xuño 25th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

(Q/416/21) Esixencia de realización presencial do trámite de cambio de enderezo no padrón de habitantes de Santiago de Compostela, malia solicitude presentada no Rexistro electrónico

(Q/5160/20) Falta de acceso á fibra por parte das compañías de telecomunicacións

Maio 20th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

(Q/5160/20) Falta de acceso á fibra por parte das compañías de telecomunicacións

(Q/117/20) Recomendación dirixida á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade debido al procedemento habilitado para a expedición da tarxeta de transporte Xente Nova

Xuño 26th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

(Q/117/20) Recomendación dirixida á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade debido al procedemento habilitado para a expedición da tarxeta de transporte Xente Nova

Suxestión (20673/18) á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Maio 27th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

SUXESTION dirixida á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda na data do 30 de abril de 2019 para que os futuros plans de ordenación cinexética das zonas libres de caza simplifiquen o sistema de traslado de resultados das cazarías.

Suxestión (Q/64902/16) á Federación Galega de Municipios e Provincias

Marzo 7th, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

SUXESTIÓN sobre os controis previos en materia de videovixilancia. Q/64902/16

Recomendación (Q/18666/18) dirixida ao Concello de Boiro (A Coruña)

Febreiro 21st, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

Recomendación (Q/18666/18) dirixida ao Concello de Boiro (A Coruña) para que proceda a borrar e suprimir datos persoais innecesarios de convocatorias de axudas públicas ao transporte 

Suxestión (Q/4455/18) dirixida ao Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Febreiro 21st, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

Suxestión (Q/4455/18) dirixida ao Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra para que avance na implementación de opcións electrónicas no traslado de documentación administrativa da cidadanía.

Recomendación (Q/2370/18) dirixida á Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)

Febreiro 21st, 2019 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

Recomendación (Q/2370/18) dirixida á Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) para que adapte a software libre os procedementos electrónicos ao dispor da cidadanía, en especial os procedementos de concorrencia competitiva


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal